LANDART Fosen 2015, lørdag 7. november


GALLERIMOLO presenterer: LANDART Fosen 2015! 
Velkommen til offisiell åpning på toppen av Lerberen (Ørland) lørdag 7. november kl. 12.00. Det vil ble delt ut kart med oversikt over alle kunstverkene som er spredt rundt i Bjugn og Ørland..LANDART Fosen er et relasjonelt og stedsspesifikt prosjekt hvor kunstverkene
blir produsert av lokale bønder i kommunene Ørland og Bjugn, i samarbeid
med kunstnere. Under LANDART Fosen kan man oppleve landartprosjekter i
stort og lite format. Naturen setter premissene for utførelsen av de temporære
verkene, som vil være i en konstant endringsprosess i takt med omgivelsene.
 
 
LANDART Fosen er et samarbeid mellom LANDART, Galleri Molo, Foreningen
for Urban Samtidskunst, Ørland bondelag og Bjugn bondelag. Prosjektet er
støttet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, KORO, Norsk Kulturråd, Fritt Ord,
Ørland Sparebank og Air Norway.


Mer --> LANDART Fosen 2015