LANDART Fosen 2015, lørdag 7. november


GALLERIMOLO presenterer: LANDART Fosen 2015! 
Velkommen til offisiell åpning på toppen av Lerberen (Ørland) lørdag 7. november kl. 12.00. Det vil ble delt ut kart med oversikt over alle kunstverkene som er spredt rundt i Bjugn og Ørland..LANDART Fosen er et relasjonelt og stedsspesifikt prosjekt hvor kunstverkene
blir produsert av lokale bønder i kommunene Ørland og Bjugn, i samarbeid
med kunstnere. Under LANDART Fosen kan man oppleve landartprosjekter i
stort og lite format. Naturen setter premissene for utførelsen av de temporære
verkene, som vil være i en konstant endringsprosess i takt med omgivelsene.
 
 
LANDART Fosen er et samarbeid mellom LANDART, Galleri Molo, Foreningen
for Urban Samtidskunst, Ørland bondelag og Bjugn bondelag. Prosjektet er
støttet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, KORO, Norsk Kulturråd, Fritt Ord,
Ørland Sparebank og Air Norway.


Mer --> LANDART Fosen 2015
Velkommen til åpning av KulTur-løypa torsdag 3. september 2015, se KulTur 
klikk--> KulTur 

Kart: --> Klikk her
LANDART FOSEN 2015

Her er kunstner Benedicte Lyssand sin presentasjon av ett av to "så-verk"


Bondesjakk i megaformat under Bygadagene på AustråttLANDART Fosen deltar med bondesjakk performance i megaformat under Bygdadagene på Austrått på Ørland. 

Leder i Ørland Bondelag og leder i Bjugn Bondelag til bondesjakkdyst på jordet mellom Austråttborgen og Austrått Gård. 

Det hele vil bli filmet med drone og overført live på skjerm.

LANDART Fosen er et samarbeid mellom LANDART, Galleri Molo, Ørland Bondelag, Bjugn Bondelag og Urban Samtidskunst. LANDART Fosen 2015 er støttet av KORO, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Ørland Bondelag, Bjugn Bondelag og Ørland Sparebank. Prosjektet skal i løpet av forsommeren og høsten 2015 gi innbyggerne på Fosen uventede kunstopplevelser i det offentlige rom.

JORDLIV

LANDART Fosen 2015.


Leder for Ørland Bondelag, Arne Hernes, laget et verk om jordvern (matjord) på en av sine teiger (medhjelper Reidar Hernes). Storsamfunnet presser matjordarealene generelt i Norge og i Ørland kommune, spesielt med nye arealbehov for industri, boligbygging og flyplassutbygging.

Verket er utført med bred pensel (3m bred rotorharv). Arne Hernes vil med dette verket ytre sin mening om viktigheten om å ta vare på matjorda. Dette er for tiden høyaktuelt på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Året 2015 er FNs internasjonale år for levende matjord.

Dette er det første temporære verket i LANDART som kommer til Fosen i år.